Szpital Powiatowy
w Białogardzie

ul. Chopina 29
78-200 Białogard
Sekretariat
tel.: +48 (094) 312 02 66
fax.: +48 (094) 312 02 79
szpitalpowiatowy@pro.onet.pl
www.szpitalbialogard.pl
Rejestracja Centrum Rehabilitacji
Tel. (94) 311 37 93
rejestracja-centrum@szpitalbialogard.pl

Laboratorium szpitalne

Kontakt

Adres: 78-200 Białogard, ul. Szpitalna 5

Telefony:

 • Kierownik: (94) 312 0230

Badania, informacja o wynikach (w zależności gdzie pacjent zgłosił się do pobrania materiału do badań):

 • ul. Szpitalna 5: (94) 312 0278
 • ul. Chopina 29 (Punkt Pobrań Materiału do Badań Laboratoryjnych): (94) 311 0101
 • Mickiewicza 6B (Punkt Pobrań Materiału do Badań Laboratoryjnych)

Kierownik

mgr Sylwia Jonko

Personel laboratorium

 • diagności laboratoryjni
 • technicy analityki medycznej
 • pielęgniarka
 • sekretarka medyczna
 • pomoc laboratoryjna

Godziny funkcjonowania laboratorium

 • ul. Szpitalna 7 - cały tydzień 7:00 - 19:00
 • ul. Chopina 29 (Punkt Pobrań Materiału do Badań Laboratoryjnych) - od poniedziałku do piątku 8:00 - 12:00

Podstawowe cele i zakres świadczeń

 • analityka ogólna
 • hematologia
 • koagulologia
 • biochemia kliniczna
 • immunochemia
 • serologia transfuzjologiczna
 • mikrobiologia

Wyposażenie laboratorium

 • analizatory: hematologiczny (2 szt.), biochemiczny, immunochemiczny, równowagi kwasowo-zasadowej, jonowy
 • koagulometr
 • aparat do szybkich testów immunologcznych- Cardiac
 • mikroskopy
 • wirówki laboratoryjne
 • spektrofotometry
 • łaźnia wodna
 • cieplarki

Co pacjent powinien ze sobą zabrać

 • dokument tożsamości (również przy odbiorze wyniku)
 • ew. skierowanie od uprawnionego lekarza