Szpital Powiatowy
w Białogardzie

Centrum Rehabilitacji
ul. Chopina 29
78-200 Białogard
Informacje
tel.: +48 (094) 311 37 55
sekretariat@szpitalbialogard.pl
www.szpitalbialogard.pl
Rejestracja Centrum Rehabilitacji
Tel. (94) 311 37 93
rejestracja-centrum@szpitalbialogard.pl

Oddziały: Rehabilitacji Ogólnoustrojowej B

Kontakt

Adres: 78-200 Białogard, ul. Chopina 29 (I piętro)

Informacja:
tel.: + 48 (94) 311 37 32
w godzinach 08:00 - 10:00
Informacja i przyjmowanie skierowań:
W godzinach 10.00-12.00
Telefony:

 • Ordynator, lekarze: (94) 3113741
 • Pielęgniarki: (94) 3113760, (94) 3113712
 • Pielęgniarka oddziałowa (94) 3113733

Ordynator

lek. Katarzyna Nieczkowska
specjalista rehabilitacji medycznej

Pielęgniarka Oddziałowa

Danuta Durka-Piórkowska

Personel oddziału

 • lekarze specjaliści rehabilitacji medycznej i w trakcie specjalizacji
 • pielęgniarki
 • pomoc pielęgniarska
 • magistrowie i technicy fizjoterapii
 • logopeda
 • psycholog

Podstawowe cele i zakres świadczeń

Kompleksowa rehabilitacja

 • po leczeniu operacyjnym w schorzeniach kości, stawów i tkanek miękkich
 • po urazach narządu ruchu
 • w okresie zaostrzenia przewlekłych chorób narządu ruchu

Godziny wydawania wypisów

od godz. 08.30

Co pacjent powinien / może ze sobą zabrać*

 • bieliznę osobistą i na zmianę
 • przybory toaletowe
 • kapcie
 • piżamę
 • dres, odzież sportową, obuwie sportowe stabilizujące stopę (trampki lub tenisówki)
 • używany sprzęt ortopedyczny (kule, czwórnóg, wózek, szyny, łuski)
 • kserokopie dokumentacji dotyczącej wszystkich chorób
 • zdjęcia rtg (zwłaszcza pacjenci po leczeniu operacyjnym muszą mieć zdjęcia przed zabiegiem, po zabiegu i kontrolne)
 • informację o używanych systematycznie lekach, ewentualnych lekach specjalistycznych stosowanych z powodu schorzeń współistniejących

Tryb przyjęcia pacjenta do oddziału:

kwalifikacja odbywa się na podstawie skierowania lekarskiego od lekarza specjalisty i dołączonej dokumentacji medycznej, w uzasadnionych przypadkach po konsultacji z lekarzem oddziału.
Skierowania wystawiają lekarze oddziałów: urazowo-ortopedycznych, chirurgicznych, neurochirurgicznych, neurologicznych, reumatologicznych, chorób wewnętrznych, onkologicznych, ginekologicznych, urologicznych. W przypadku zaostrzeń chorób przewlekłych skierowanie wystawia lekarz poradni rehabilitacyjnej, urazowo-ortopedycznej, neurologicznej i reumatologiczne. Do skierowania powinna być dołączona aktualna dokumentacja medyczna (lub kopia) potwierdzająca rozpoznanie i uzasadniająca skierowanie.
Na skierowaniu prosimy dopisać numer kontaktowy do pacjenta.

Dodatkowe informacje o oddziale:

 • sale chorych są wieloosobowe (od 1 do 4 osób)
 • na salach znajdują się odbiorniki telewizyjne płatne
 • możliwość korzystania z czajnika elektrycznego i lodówki
 • łazienki i toalety dostosowane dla osób na wózkach inwalidzkich
 • przewidywany czas pobytu około 3-4 tygodnie
 • orientacyjny czas oczekiwania na przyjęcie od 3 miesięcy ( pacjenci po leczeniu operacyjnym i świeżych urazach narządu ruchu) do 2 lat ( zaostrzenia schorzeń przewlekłych).